Deze website, alsmede de inhoud van deze website (de informatie) is eigendom van CV Locomotion. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. Hoewel CV Locomotion zich er voor inspant dat de informatie op deze website juist en volledig is, geven zij terzake geen enkele garantie. CV Locomotion en leden, zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade (direct of indirect) die het gevolg is van of in verband staat met het gebruik of het (gedeeltelijk) niet kunnen gebruiken van de informatie en/of de website. Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites zijn eigendom van en/of worden beheerd door derde partijen, waarover CV Locomotion geen controle heeft. CV Locomotion is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze andere websites, noch voor beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. CV Locomotion behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website.

Go to top

Icon Nijssen Media