BRAM VAN DE LAAR (PRINS 2014)

Bijnaam: Bram
Hobby’s: Crossen en Uitgaan
Lijfspreuk: ’N pilske en gezelligheid schuw ik met de carnaval geenszins, als de polonaise maar langer is dan de prins!”

Go to top

Icon Nijssen Media